Visa alla

BoGuiden Västervik

  • Utgivningsperiod: Sedan 2009
  • Upplaga: 22 000
  • Målgrupp: Hushåll i Västerviks kommun
  • Distribution: Utdelning till hushåll i Västerviks kommun. Finns även utlagd hos annonsörer, på banker, fastighetsförmedlare, försäkringsbolag mm.
  • Syfte: Inspirationsmagasin för bo och bygg.
  • Läs direkt: Klicka här