Image
Image
Image

Fokus på näringslivet

På MediaFokus har vi specialiserat oss på att göra magasin och broschyrer om näringslivet i olika geografiska områden. Exempelvis producerar vi magasinet Linköpings Näringsliv som speglar näringslivet i Linköpings kommun och lyfter fram vad kommunen kan hjälpa företagare och potentiella inflyttande företag med. Sedan 2005 gör vi även den årliga broschyren Västerviks Näringsliv där syftet är att spegla hur det är att bo och verka som privatperson och företagare i Västerviks kommun.

Jobbar du på en kommun eller i en organisation som arbetar med tillväxt och vill ha hjälp med en näringslivsprodukt? På MediaFokus kan vi erbjuda en totallösning där vi tar fram en tidsplan, producerar allt innehåll, formger sidorna och sköter kontakten med tryckeriet. Din uppgift blir att ge feedback och godkänna innan den går till tryck och distribueras vidare. Vi har många kontakter inom tryckeribranschen vilket gör att vi kan erbjuda kostnadseffektiva trycklösningar. I vissa fall kan produkterna även annonsfinansieras.

Adress

MediaFokus i Västervik AB
Strandvägen 1 B, 593 34 Västervik, Tel. 072-187 20 00, info@mediafokus.se

MediaFokus i Linköping
Fridtunagatan 2, 582 12 Linköping, Tel: 072-187 20 00

GDPR - General Data Protection Regulation och är en dataskyddslag som började gälla inom EU den 25 maj 2018. GDPR har ersatt den svenska personuppgiftlagen (PuL). Det är viktigt för oss på MediaFokus att du känner dig trygg med hur vi hanterar din personuppgifter. GDPR innebär att du som kund har ett antal rättigheter. Du har bland annat rätt att beställa hem registerutdrag med personuppgifter, som till exempel namn och kontaktuppgifter, betalningshistorik. Har du frågor och funderingar, kan du vända dig till oss på 070-660 27 00 eller maila till info@Mediafokus.se